Yapısı

AEGEE’nin en önemli özelliği ulusallıktan sıyrılmış yapısıdır. Bu sayede daha özgür çalışma ortamlarını yakalayan AEGEE lokalleri uluslararası çapta daha demokratik bir platformda kendilerini İfade ederler.

Comité Directeur (Yürütme Kurulu):

Kısaca CD olarak da bilinen AEGEE-Avrupa yönetim kurulu Brüksel’de bulunur ve çalışmalarını buradan sürdürür. AEGEE-Avrupa’nin genel kurulunda bir süreyle çalışmak üzere seçilen ve kendi içinde görev dağılımı yapan CD, 7 üyeden oluşur ve sadece 3 üyenin aynı ülkeden gelmesi ve CD’de en az 4 farklı milliyetten üye bulunması gerekir.

Comissions (Komisyonlar):

CD’nin destekleyici kadrosu olarak çalışan komisyonlar ise alanlara ayrılarak sorumlu oldukları konuda AEGEE’nin genel işleyişini denetlerler ya da çalışmalara destek olurlar.

  • Member Commission (Üyeler Komisyonu)
  • Audit Commission (Mali Komisyon)
  • Juridical Commission (Adli Komisyon)
  • Network Commission (Ağ Komisyonu)
  • Chair Team (Divan Kurulu)