AEGEE Nedir?

Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe (European Students’ Forum, Avrupa Öğrencileri Forumu)

Avrupa’nın 40 ülkesinde 200‘den fazla üniversite şehrinde lokalleri bulunan ve yaklaşık 13.000 üyeye sahip, kâr amacı gütmeyen, ekonomik ve politik olarak bağımsız, uluslararası bir gençlik sivil toplum kuruluşudur. AEGEE, 1985 yılında Paris’teki birkaç üniversite öğrencisinin girişimiyle kurulmuştur. Temel fikri o dönemlerde de oldukça gündemde olan Avrupa kimliği ve kavramını, Avrupalı gençler arasında tartışmaya açmak ve bunu yapılacak uluslararası etkinliklerle, yaşayarak oluşturmaktır.

AEGEE birleşmiş Avrupa fikrini pratik olarak uygulamaktadır. Bir ulusal seviye örgütlenmesi olmayan AEGEE 40 ülkeden 13000 öğrencinin doğrudan birbirleri ile iletişimde olmasını sağlar.

Vizyon

AEGEE, sosyal, ekonomik ve politik olarak entegre olmuş, inşaasında ve gelişmesinde gençlerin katılımına değer veren, ‘demokratik, çoğulcu ve sınırsız bir Avrupa’ için çalışır.

Misyon

AEGEE, Avrupada öğrenciler ve gençlerin toplumda etkin bir rol almasını destekler. Diyalog ve eğitim olanakları için bir alan yaratmasının yanında karar vericilere karşı onların temsilcisi olarak davranır. Bunlara ek olarak, AEGEE, karşılıklı anlayışı güçlendirirken Avrupa’yı gençlere daha yakın hale getirir.

Yöntemler

  • Kültürel Değişim
  • Kişisel Gelişim ve Formal Olmayan Eğitim
  • Projeler
  • Savunuculuk ve Politika Geliştirme
  • Tartışma Forumu