Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu (YK)

Beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu (YK), Genel Kurul’da (GK) Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir. Bu seçilen üyeler arasından Başkan Genel Kurul tarafından doğrudan seçilir iken, diğer üyeler Genel Sekreter, Dış İlişkiler Direktörü, Finansal Direktör (Sayman) ve Halkla İlişkiler Direktörü olmak üzere görev dağılımı yapar. Başkan dışındaki üyelerden biri Başkan Yardımcısı olarak da görev alır.

 2018-2019 AEGEE-Ankara Yürütme Kurulu Üyeleri

      

Başkan : Oğuzhan Ayhan

oayhan@aegee-ankara.org

Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı : Elif Gözde Çoban

egcoban@aegee-ankara.org

Finansal Direktör : Oğuz Kaan Kaya

ookaya@aegee-ankara.org

Dış İlişkiler Direktörü : Hakan Soner Şener

hssener@aegee-ankara.org

Halkla İlişkiler Direktörü : Alper Cizmeci

acizmeci@aegee-ankara.org