Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu (YK)

Beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu (YK), Genel Kurul’da (GK) Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir. Bu seçilen üyeler arasından Başkan Genel Kurul tarafından doğrudan seçilir iken, diğer üyeler Genel Sekreter, Dış İlişkiler Direktörü, Finansal Direktör (Sayman) ve Halkla İlişkiler Direktörü olmak üzere görev dağılımı yapar. Başkan dışındaki üyelerden biri Başkan Yardımcısı olarak da görev alır.

 

 2018-2019 AEGEE-Ankara Yürütme Kurulu Üyeleri

Başkan ve Dış İlişkiler Direktörü : Namık Dikici

ndikici@aegee-ankara.org

Genel Sekreter : Sena İpek Baydili

sbaydili@aegee-ankara.org

Finansal Direktör : Batuhan Baltacı

bbaltaci@aegee-ankara.org

Halkla İlişkiler Direktörü ve Başkan Yardımcısı: Deniz Yıldırım

dyildirim@aegee-ankara.org