Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu (YK)

Beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu (YK), Genel Kurul’da (GK) Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir. Bu seçilen üyeler arasından Başkan Genel Kurul tarafından doğrudan seçilir iken, diğer üyeler Genel Sekreter, Dış İlişkiler Direktörü, Finansal Direktör (Sayman) ve Halkla İlişkiler Direktörü olmak üzere görev dağılımı yapar. Başkan dışındaki üyelerden biri Başkan Yardımcısı olarak da görev alır.

 2017-2018 AEGEE-Ankara Yürütme Kurulu Üyeleri

      

Başkan : Oğuzhan Ayhan

oayhan@aegee-ankara.org

Genel Sekreter : Veysel Parlak

vparlak@aegee-ankara.org

Finansal Direktör : Emre Karayer

ekarayer@aegee-ankara.org

Dış İlişkiler Direktörü ve Başkan Yardımcısı : Orçun Sağırsoy

osagirsoy@aegee-ankara.org

Halkla İlişkiler Direktörü : Elif Gözde Çoban

egcoban@aegee-ankara.org