Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu (YK)

Beş kişiden oluşan Yürütme Kurulu (YK), Genel Kurul’da (GK) Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilir. Bu seçilen üyeler arasından Başkan Genel Kurul tarafından doğrudan seçilir iken, diğer üyeler Genel Sekreter, Dış İlişkiler Direktörü, Finansal Direktör (Sayman) ve Halkla İlişkiler Direktörü olmak üzere görev dağılımı yapar. Başkan dışındaki üyelerden biri Başkan Yardımcısı olarak da görev alır.

 

 2020-2021 AEGEE-Ankara Yürütme Kurulu Üyeleri

Başkan : Kevser Ekinci

kekinci@aegee-ankara.org

Genel Sekreter : Buket Akcan

bakcan@aegee-ankara.org

Finansal Direktör : Namık Dikici

ndikici@aegee-ankara.org

Halkla İlişkiler Direktörü : Nazlı Ece Kibar

nekibar@aegee-ankara.org

Dış İlişkiler Direktörü ve Başkan Yardımcısı : Yunus Emre Ünal

yeunal@aegee-ankara.org