Çalışma ve Proje Grupları

Europe On Track Çalışma Grubu

Europe on Track, 1 kameraman, 1 fotoğrafçı ve 1 görüşmeci olmak üzere 3’er kişilik 3 ekibe ayrılan 9 elçinin, gençleri belirli bir konuyla ilgili düşüncelerini bilgilendirmek, eğitmek ve röportaj yapmak için Interrail bileti ile Avrupa’da dolaştığı bir projedir. Projenin amacı, gençlerin Avrupa’nın bugününü ve geleceğini nasıl gördüklerini bilmek ve en önemli konular hakkında tartışabilecekleri bir alan oluşturmaktır.

Çalışma grubumuz şu an 26-29 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da ağırlayacağımız 3 elçinin vereceği eğitimleri planlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma grubumuz haftalık toplantılarını her hafta pazartesi günü 18.00’de MM-120’deki ofisimizde gerçekleştirmektedir.

E-Bus Europe Çalışma Grubu

Gerek çevre dostu olması, gerekse daha az masraflı olması sebebiyle elektrikli taşıtlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. AEGEE-Ankara da, AEGEE’nin Avrupa vizyonu ile bu trendi birleştirmeyi düşünüyor. Elektrikli otobüsle çıkılacak bu yolculukta, Avrupa’nın farklı şehirlerindeki AEGEE lokallerinden insanlarla tanışırken aynı zamanda uğranacak şehirlerde çevre dostu bu taşıtların kullanımının yaygınlaşmasına destek olacak etkinlikler yapılması planlanıyor.

Çalışma grubumuzun haftalık olağan toplantıları her perşembe 18.00’de MM-120’deki ofisimizde yapılmaktadır.

 

 Yaz Üniversitesi Proje Grubu (SUPG)

Yaz üniversiteleri ortalama iki hafta süren ve AEGEE’nin aktif olduğu çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen bir projedir. Avrupa kıtasının çok kültürlü boyutunu anlamak ve keşfetmek, hoşgörü için mücadele etmek ve görüşlerini Avrupa’nın geleceğiyle ilgili açık tartışmada paylaşmaktan korkmayan açık görüşlü vatandaşlar yaratmak amacıyla, 30 Avrupalı her yaz üniversitesinde bir araya gelip Avrupa bütünlüğünün çeşitliliğini tadıyor.

Proje grubumuzda bu yaz Ankara’da bir yaz üniversitesi düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Yaz Üniversitesi proje grubu haftalık olağan toplantıları her salı 18.00’de MM-120’deki ofisimizde yapılmaktadır.

 İnsan Hakları Çalışma Grubu

AEGEE-Ankara çatısı altında 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren İnsanHakları Çalışma Grubu (İHÇG), “Aktif Vatandaşlık”, “İnsan Haklarına Saygı” gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Konunun evrenselliği ve öneminin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarınınpolitika üzerindeli etkisinin gittikçe arttığı bir dönemde “genç bir STK” olan AEGEE-Ankara’nın insiyatif almak istemesi grubun kuruluşundaki başlıca nedendir. Grup, 2009 yılı ODTÜ Bahar Şenliği’nde ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında yine ODTÜ’de “Yaşayan Kütüphane” projesini gerçekleştirmiştir. Etnik, kültürel, mesleki ve cinsel kimlikleri nedeniyle önyargılara maruz kalmış ve/veya toplum tarafından sosyal dışlanmaya uğramış insanlara karşı olan önyargıları azaltmak, toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde 600’den fazla okuyucuya ulaşılmıştır. İnsan hakları Çalışma Grubu bu yıl da tematik olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Grubumuzun haftalık olağan toplantıları her cuma 18.00’de MM-120’deki ofisimizde yapılmaktadır.