Yapısı

AEGEE-Ankara şu ana organdan oluşur: Genel Kurul (GK), Konsey, Yürütme Kurulu (YK), Destek Yapıları ve Denetleme Kurulu (DK).

Genel Kurul (GK)

Tüzüğümüze göre her yıl Ekim veya Kasım ayında toplanan GK, topluluğun genel gidişatı ile ilgili kararların alındığı, varsa tüzük değişikliği önerilerinin tartışıldığı ve YK, DK ve Destek Yapıları seçimlerinin yapıldığı organdır.

Konsey

Konsey, topluluğun genel gidişatı hakkında fikir alışverişi yapılabilen toplantılardır. Her dönem, en az iki kez toplanır. Ara aktivite raporları ve yönetmelik değişiklik önerileri gibi konular ele alınır.

Yürütme Kurulu (YK)

Beş kişiden oluşan YK, GK’ da etkin üyeler arasından yine etkin üyeler tarafından seçilir. Başkan, Genel Sekreter, Dış İlişkiler Direktörü, Finansal Direktör (Sayman) ve Halkla İlişkiler Direktörü olmak üzere görev dağılımı yapar.

2016-2017 AEGEE-Ankara Yürütme Kurulu Üyeleri

Destek Yapıları

  •  Avrupa Kurumları Sorumlusu (AKS) :
  • İnsan Kaynakları Koordinatörü (İKK) : Oğuzhan Ayhan
  • Bilişim Teknolojileri Sorumlusu (BTS) : 

Denetleme Kurulu (DK)

2016-2017 AEGEE-Ankara Denetleme Kurulu Üyeleri

Bunlara ek olarak, AEGEE-Ankara’yı tematik yönden geliştiren ve projeler gerçekleştiren Çalışma ve Proje Grupları vardır. Bu gruplar her hafta belirli günlerde toplantılarını gerçekleştirirler.